23 °C

Performans nedeniyle işten çıkarma

Performans nedeniyle işten çıkarma

 

AHMET METİN AYSOY / SGK eski Başmüfettişi

İşçi daha önce bilmediği ve eğitimini almadığı yeni bölüme nakledilmiştir. Birkaç ay sonra bu yeni serviste yapılan performans değerlendirmesi neticesinde, söz konusu işçi düşük performans nedeniyle işten çıkarılmıştır. Bunun üzerine işçi de işe iade dava açmıştır.

Netice?

Yargıtay kararını okuyalım.

"Davacının fesihten 5 ay önce görev yerinin değiştirilerek daha önce çalışmadığı ve eğitimi verilemeyen zımparabıyık bölümüne nakledilmesi ve burada günlük üretime göre performansının değerlendirilmesi, iş şartlarında esaslı değişikliklerdir. Davacının kabul etmemesine rağmen bu işte çalıştırılması, değişikliği geçerli kılmaz. Bu değişiklikten sonra davacının buradaki çalışmasının günlük üretim ve kalite sonuçlarına göre diğer işçilere göre değerlendirilerek verilen görevi eksik yaptığı, performansının düşük olduğunun belirtilmesi, davacının yetkinliği ve görev tanımı ile uyumlu olmadığından doğru değildir. Davacının görevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar ettiği kabul edilemez. Somut uyuşmazlıkta haklı ve geçerli fesih nedeni gerçekleşmediğinden, feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesi gerekir."

(Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi, 8.9.2009 tarih E.2008/42886, K.2008/24409 sayılı Karar.)

Dolar üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır mı?

Bir işçiniz dolar üzerinden ücret alıyor. Kıdem tazminatını ödeyerek, bu işçiyi işten çıkarmak istiyorsunuz. İşçiniz dolar üzerinden ücretinin ödendiği gerekçesiyle, dolar üzerinden kıdem tazminatının hesaplanmasını talep ediyor.

Bu mümkün mü? Bu sorunun cevabı için, Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi'nin 06.04.2010 tarih ve E.2010/5018, K.2010/9453 sayılı Kararını okuyalım.

"Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

O halde yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur."

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap