17 °C

Prim üretimi artıyor bankası olan şanslı

Türk sigortacılığı ilk çeyrekte 4.5 milyar TL tutarında prim üretti. Elementer branşın toplam 40.6 milyon TL'lik zararı ise dikkat çekiyor. Bilançolarda arkasında bankası olan şirketlerin güçlü konumda oldukları gözden kaçmıyor.

Prim üretimi artıyor bankası olan şanslı

Yakup SAYAR

İSTANBUL - 2011 yılının ilk üç ayında sigorta sektörü prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 4 milyar 509.8 milyon lira oldu.

Prim üretiminin 3 milyar 760.3 milyon lirası elementer branşlardan, 749.6 milyon lirası hayat sigortalarından elde edildi. Yılın ilk çeyreğinde hayat dışında büyüme oranı yüzde 22.1, hayat sigortalarında yüzde 27.2 olarak gerçekleşti. Sektörün kar problemi ise devam ediyor. Elementer branş ilk çeyrekte toplamda 40.6 milyon TL zarar yazdı. Tabi ki bu durumda etken fiyat odaklı rekabetin devamı, mali gelirlerin düşmesi ve karşılık ayırma zorunluluğunun getirdiği yük olarak sıralanıyor.

TSRŞB'nin 2011 yılı ilk üç aylık tablolarına göre, 2011 yılı mart sonu itibarıyla yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 3.99, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 10.08 olduğu dikkate alındığında sektör reel olarak yaklaşık yüzde 20 oranında büyüdü. Bu büyüme bilançolara ise yansımıyor. Sektörün kasko ve trafik odaklı prim üretimi ve bu alandaki ciddi fiyat rekabeti sektörün genel prim üretimleri artırmasına rağmen, zarar yazmanın önüne ise geçemiyor.

2011 yılının ilk çeyreğinde prim üretiminin lokomotifi yine kasko, sağlık ve hayat sigortaları oldu. Kara araçları ve hastalık sağlık branşları yaklaşık yüzde 25 oranında büyürken hayat sigortalarındaki artış yüzde 27 oldu. Genel zararlar branşı da yüzde 62.8'lik büyümeyle dikkat çekti.

Diğer branşlarda büyüme oranları yangın ve doğal afetlerde yüzde 7.5, kaza branşında 23.8, kara araçları sorumlulukta yüzde 13 ve nakliyatta yüzde 11 olarak gerçekleşti. Sağlık branşında bir miktar fiyat dengesinin kurulmaya başlanması söz konusu branşta kar yazılmaya başlandığı ve bu alanda olumlu performans gösterilmesinde etken olarak gösteriliyor.

İlk üç sıra

2011 yılının ilk üç aylık verilerine göre en çok prim üreten şirket 452 milyon lirayla Axa Sigorta oldu. Bu şirketi, 435 milyonluk üretimle Anadolu Sigorta ve 319 milyon lirayla Aksigorta izledi. Hayat sigortalarında en çok prim üreten şirket 274 milyon lirayla Ziraat Hayat ve Emeklilik olurken, Anadolu Hayat ve Emeklilik 91 milyon ve Garanti Emeklilik 62 milyon liralık üretimle bu şirketi takip etti.

Ziraat prim üretiminde ilk sırada

Tüm sektör geneli olarak değerlendirildiğinde hemen hemen tüm şirketlerin prim üretimlerinin arttığı gözlendi. Bu açıdan bakıldığında ilk üç ayda prim artışı gerçekleştiren şirketin elementer alanda yüzde 178'lik bir artışla Ziraat Sigorta olduğu gözlenirken, şirket 112.4 milyon TL'lik prim üretimi ve yüzde 2.99'luk pay ile elementer şirketler içinde 11'inci sırada yer alıyor. Ziraat Sigorta'yı prim artış oranına göre yüzde 129'luk artış oranıyla Türk Nippon Sigorta ve yüzde 126'lık artışla Neova Sigorta takip etti.

BES ve hayatta ING dikkat çekti

Hayat ve emeklilik branşında ise ING Emeklilik ve Hayat'ın yüzde 680 oranındaki üretim artışı dikkat çekti. ING Emeklilik ilk çeyrekte 9 milyon 369 bin TL'lik üretim yaparak 26 şirketin yer aldığı hayat dışı şirketler içinde geçen yılın ilk çeyrek üretimlerine göre pazar payını yüzde 0.20'den yüzde 1.25'e çıkararak 15'inci sıraya çıktı. Söz konusu sektörde ING Emeklilik'i yüzde 108'lük üretim artışı ile Vakıf Emeklilik, yüzde 88'lik üretim artışı ile New Life Yaşam Sigorta izledi.

Elementerde kârsızlık büyüyor

Sektörün en büyük sorunu olan kâr problemi ise sürüyor. Sektör prim artışına devam ederken, kâr edememe problemini aşmak için büyük çaba gösteriyor. Kâr edememe içinde en büyük kaybın faiz oranlarındaki düşüşle birlikte mali gelirleri kaybolan sektörün, Hazine'nin karşılık düzenlemesi ile birlikte büyük bir sorun yaşadığı ve birleşme şeklinde olmadan bazı şirketlerin el değiştirmesi şeklinde konsolidasyon sürecinin yaşanacağını hemen hemen tüm şirket yöneticileri söylüyor.

İlk üç aylık sektörün bilanço performansına baktığımızda elementer şirketlerin toplam zararı 40 milyon 593 bin lira olarak gerçekleşti. Sektör elementer braşta 2010 yılı ilk çeyreğinde ise 5 milyon 216 bin lira kar yazmıştı.

Sektörün en önemli kâr kaynağı ise hayat ve emeklilik branşı olmaya devam ediyor. 2010 yılı ilk çeyreğinde toplam 80 milyon 412.6 bin lira yazan söz konusu branşta bu yılın ilk çeyreğinde kârlarda düşme olduğu ise gözlerden kaçmıyor. Söz konusu branşın kârının toplamı bu yılın ilk çeyreğinde 51 milyon 136 bin liraya düştüğü gözlendi.

Bankası olan büyüklerin bilançosu iyi

Sektörde banka gücünü alan şirketlerin kâr yazdığı ise dikkatlerden kaçmıyor. İlk çeyrek bilançolarını TSRŞB'ye gönderen şirketler içinde İş Bankası Grubu içinde yer alan Anadolu Sigorta ile Anadolu Hayat ve Emeklilik kâr yazanlar içinde.

İlk çeyrekte Anadolu Sigorta 4.5 milyon TL, Anadolu Hayat ve Emeklilik ise 13.6 milyon TL kâr yazdı. Aynı şekilde Yapı Kredi'de bilançosuyla dikkat çekti. Yapı Kredi Sigorta 21.5 milyon TL, Yapı Kredi Emeklilik 6.5 milyon TL'lik kâr açıkladı.

Yeni kurulan ve Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın gücünü arkasına alan Ziraat Sigorta 8.5 milyon TL, Ziraat Emeklilik ve Hayat ise 3.2 milyon TL'lik kârla dikkat çekti. Garanti Bankası'nın gücünü arkasına alan Garanti Emeklilik ve Hayat ilk çeyrekte 24.2 milyon TL'lik bir kâr açıklarken, Eureko Sigorta'da 14.9 milyon TL'lik kâr yazmayı başardı.

Bu arada bankası olmayanlar içinde sektörün en önemli oyuncu olan Axa ise elementerde 9.7 milyon TL, yeni kurdukları ve henüz hayat alanında faaliyetteki şirketi ise 4.3 milyon TL kâr açıkladı. Öte yandan zarar yazan şirketlere baktığımızda ise en yüksek zararın Ergo Sigorta'da olduğu görülüyor. Şirket ilk çeyrek itibariyle elementer branşta 46.4 milyon TL, hayat ve emeklilikte ise 4.4 milyon TL zarar yazdı. Geçen yıl büyük zarar yazan şirketlerin bazıları ilk çeyrekte zarar yazmış olsa da bir miktar düzelme işaretleri de verdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap