12 °C

"Büyük şirketler yatırımda temkinli"

TEPAV raporuna göre 2008 krizinin ardından büyük şirketlerin toparlanmaya başladı.

"Büyük şirketler yatırımda temkinli"

ANKARA - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2008 krizinin ardından büyük şirketlerin toparlanmaya başladıklarını, ancak özellikle yeni yatırımlar konusunda temkinli tavırlarını sürdürdüklerini bildirdi.

TEPAV Ekonomi Çalışmaları tarafından hazırlanan "2008 Krizinden Bugüne: Büyük Şirketler Hala Temkinli" başlıklı politika notu yayımlandı.

2008 küresel krizinden Türkiye'deki şirketler kesiminin performansının çok olumsuz etkilendiği ve şirketlerin bilançolarında kayda değer bir daralma yaşandığı ifade edilen çalışmada, "2009 yılının son çeyreğiyle birlikte bilançolarda yaşanan söz konusu daralma yerini toparlanmaya bırakmaktadır. Ancak, gerek dünya piyasalarında, gerekse Türkiye'de söz konusu toparlanmanın yatırımlara yansımadığı ve şirketlerin geleceği öngörememelerinden dolayı temkinli davrandığı anlaşılmaktadır" denildi.

Çalışmada, yapılan analiz ışığında, görece büyük şirketlerin, 2008 yılının son çeyreği ile birlikte krizden gerek karlılık, gerekse satışlar açısından kötü etkilendikleri, işletme sermayelerinin eridiği ve ilk etapta stok biriktirdiklerin söylenebileceği, 2009 yılının ikinci yarısıyla beraber şirketlerin stoklarını erittikleri ve satışlarını artırarak toparlanmaya başladıkları ifade edildi.

Her ne kadar toparlanma başlasa da, yatırım malları ithalatının ve özel yatırımların hala çok düşük seviyelerde olması, şirketlerin nakit tutmaları ve mali borçlarını azaltmalarının yeni yatırımlar yapılmadığı ve geleceğin belirsiz algılandığı savını destekler nitelikte olduğu kaydedilen çalışmada, şöyle denildi:

"Şirketlerin ellerindeki nakdin yüksek olması bir sonraki dönem için bir fırsat niteliği taşısa da bu sürenin uzaması ekonomi için çok kötüdür. Kriz sonrası şirketlerdeki toparlanmaya ve temkinli tutuma işaret eden bu tespitleri yorumlarken söz konusu bulguların madalyonun bir yüzünü sadece büyük şirketlerin durumunu yansıttığını unutmamak gerekir. Krizin küçük şirketlere olan etkisinin incelenmesi büyük önem arz etmektedir.

Hem temkinli davrandığı gözlemlenen büyük şirketlerimizin hem de krizin etkilerinin daha olumsuz ve derin olması beklenen görece küçük şirketlerimizin bu belirsizliğin giderilmesine ihtiyaç vardır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap