13 °C

"İş süreçlerinizin sürdürülebilirliğini, kurumsal bilgi yönetimiyle sağlayın"

"İş süreçlerinizin sürdürülebilirliğini, kurumsal bilgi yönetimiyle sağlayın"

 

Sedat İNCEKARA / Abilgi Genel Müdürü

"Günümüzün bilgi teknolojilerini uygulayarak, akıllı sistemler tarafından yönetilen işletmeler, iş süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Zira, kurumsal bilgi yönetimiyle, istenilen herhangi bir bilgi, birkaç saniye içerisinde analiz edilip, bilgisayarda anında raporlanabiliyor. Böylece,  işletmelerin verimliliğini artıran, sürdürülebilirlik sağlanmış oluyor. Diğer bir değişle; genel müdür, yönetici, mühendis veya teknisyene ihtiyaç duyulmadan, kritik bir süreç, karar alma aşamasında, sistem tarafından saniyeler içinde değerlendirilip, önümüze geldiğinden, karar vericiye yol gösteriyor. Burada, iş zekasının uygulanabiliyor olabilmesi için işletmelerin, öncelikle kurumsal kaynak planlama (ERP) süreçlerini hayata geçirip, tüm süreçlerini online olarak yönetiyor olması gerekiyor. ERP ile girilen tüm verilerin birbiriyle entegre olarak işbirliğinin sağlanması paralelinde, günümüzde, istenilen verilere, saniyeler içinde ulaşılmaktadır. Ülkemizde şu an, başta finans, telekom gibi sektörler olmak üzere, ilk 500'deki işletmeler ile kamuda, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve iş zekası uygulamaları kullanılmaktadır. İşletmelerin kalkınması için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, bilgi teknolojilerine yapılan yatırım, geçmişin birkaç kat fazlası olacaktır. Zira, global bir köy haline gelen dünyamızda, işletmelerin rakipleri, sadece kapı komşusu olan firmalar değildir. İşletmeler, tüm dünyayla rekabet halindedir. Günümüzde, teknoloji o kadar hızlı bir şekilde değişmektedir ki, bu değişimin ve gelişimin gerisinde kalan firmaları, ne yazık ki, yok olma tehlikesi beklemektedir. Nitekim, işletmelerin; organizasyon, pazarlama, maliyet, üretim, finans gibi politikaları, tedarikçilerle olan ilişki yönetimi, müşteri yönetimi gibi unsurları, bilgi sistemlerindeki gelişmelerin paralelinde değişmektedir. Zira, işletmelerin sürdürülebilirliği için; rekabet, satış ve pazarlama, üretim, satın alma, lojistik gibi tüm iş süreçlerinde, globalleşmenin getirdiği politikaları biran önce uygulamaya koyuyor olması gerekmektedir. Pazardaki tüketim hacmi, maliyetlerin kontrolü, hangi üründen ne kadar kar elde edildiği, çalışanlar ile müşterilerin sahiplendiği işletme kültürünün oluşturulması gibi süreçlerin dizaynı ise, ancak 'kurumsal kaynak planlama-ERP ve business intelligence' ile sağlamaktadır. Nitekim, kurumsal kaynakların yönetilmesi konusunda yapılan teknoloji yatırımı ile her türlü bilgiye ve rapora ulaşılması, işletmede iş sürekliliğini sağlamaktadır.

Geçmiş yıllarda, genel müdür veya pazarlama müdürü gibi kilit noktadaki profesyoneller işten ayrıldığında, firmalar sıkıntı yaşamaktaydı. Oysa günümüzde, bilgi teknolojileri sayesinde, iş süreçlerine ilişkin tüm verilen girildi için kilit pozisyondaki bir profesyonel işten ayrıldığında, firma çok ciddi sıkıntı yaşamamaktadır. Zira, tüm iş süreçleri birbiriyle entegre şekilde, sisteme entegre olduğu için yeni gelen kişi de, geçmiş dönemde yapılan her türlü bilgiye anında ulaşabilmektedir. Bu örnek bile, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın, firma açısından ne kadar hayati bir önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, bu sistemler ile iş süreçlerinde verimlilik sağlandığı için de, yüzde 30 iş kayıplarının önüne geçilmektedir. Sayısal çağa girdiğimiz günümüzde, artık her şey online ortama taşınmıştır. E-imza, hiyerarşik yapı, yetki kontrolü, işin yönetilmesi gibi tüm süreçler, birbiriyle entegre içindedir. Yine, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, bu sistemler sayesinde, anlık olarak etkin şekilde yönetilmektedir. Böylece, geçmişte 20 iş yönetilirken, ERP ve iş zekası sayesinde, 100 veya 150 iş yönetilmesi söz konusu olmuştur. Şu an işletmeler; ellerindeki verileri kullanarak, farkındalık yaratabileceklerinin farkındadır. Şirketler; etkin iş yönetimi, maliyet yönetimi, tüketici noktaları veri tabanı yönetimi, tüketici eğilimlerinin belirlenmesi, ürün ilişkilerinin ilişkilendirilmesi, rekabet edilen hizmet ve ürün piyasadaki konumu, rapor ve yorum yeteneklerinin geliştirilmesi gibi on binlerce veya yüz binlerce süreci tek bir noktadan ve daha az insan kaynağı ile sistem tarafından yönetiyor hale gelmiştir. İşletmedeki tüm iş süreçlerini, birbiriyle entegre ederek değerlendiren firmalar da, ellerindeki tüm kaynakları en iyi ve en verimli şekilde kullanabilecektir. Kısaca, işletmedeki süreçler ile ilgili doğru veriye ulaşan ve bunu etkin şekilde kullanan firmalar; hem rekabette bir adım önde olurken, hem de bu sistemler sayesinde olası olaylar karşısında işlerine ara vermeden, iş sürekliliğini sürdürülebilirliğini gerçekleştirecektir"

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.