Referandum takvimi belli oldu

Takvime göre, 31 Mayıs 2010 günü muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılacak ve listeler 9 Haziran 2010 Çarşamba günü güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Deşiklik Yapılması Hakkında Kanunun halkoyuna sunulmasına ilişkin takvimi belirledi.
YSK'nın, Anayasa'nın 175. ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliğinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun uyarınca belirlediği takvime göre, halkoyuna sunulma takviminin başlangıç tarihi 31 Mayıs 2010 olacak ve halk oylaması 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak.
Takvime göre, 31 Mayıs Pazartesi günü muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, halk oylamasına ait parametreler, Bilgisayar Destekli Seçmen Kütük Sistemi'nden (SEÇSİS) tanımlanacak.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri, taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil, güncelleştirilmek üzere 9 Haziran Çarşamba günü ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek. 
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 22 Haziran Salı günü askıdan indirilecek, internet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı sonlandırılacak.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar 28 Haziran Pazartesi günü karara bağlanacak. Listelerdeki değişiklikler 3 Temmuz Cumartesi günü seçmen kütüklerine işlenerek, kesinleştirilecek. 
Takvime göre, 8 Temmuz Perşembe günü seçmenlerin adreslerine göre sandık atamaları (sandık seçmen listeleri) yapılacak. 
Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 9 Temmuz Cuma, sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemine 12 Temmuz Pazartesi günü başlanacak.
Bundan sonraki süreç
Takvime göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek:   
15 Temmuz Perşembe: Oy verilecek gümrük kapılarının tespiti ve buralarda görev alacak ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.
17 Temmuz Cumartesi: Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması işlemi tamamlanacak. Gümrük kapılarında görev alacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. 
20 Temmuz Salı: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) yazımına ve dağıtımına başlanılacak. Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.
24 Temmuz Cumartesi: Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak ve ilgililere tebliğ edilecek.
Gümrük kapıları sandık kurullarının başkanlarına halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.
Radyo ve televizyonda konuşma yapabilecek olan ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu yöndeki isteklerinin ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcilerinin YSK'ya bildirmelerinin son günü. 
29 Temmuz Perşembe: Gümrük kapıları sandık kurulları başkanlarına, halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları teslim edilecek ve bu kişilere eğitim verilerek göreve hazır hale getirilecek.
3 Ağustos Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanacak.
11 Ağustos Çarşamba: Türkiye genelinde sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda görev alanlara bu husus bildirilecek.
Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zaman ve sırası tespit edilecek. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile iktidar partisinin yapacakları konuşmaların yayın zaman ve sıralarının tayini amacıyla kura çekilecek. 
12 Ağustos Perşembe: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı tamamlanarak, plan dahilinde dağıtımına başlanacak. 
16 Ağustos Pazartesi: İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek halk oylaması araç ve gereçlerini ihtiva eden malzeme torbaları hazırlanmaya başlanacak.
3 Eylül Cuma: Seçmen bilgi kağıtlarının (yurt içi) seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, dağıtılamayanlar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.
Propaganda dönemi ve yasaklar
5 Eylül Pazar: Serbest propaganda dönemi ve buna ilişkin yasaklar ile radyo ve televizyon konuşmaları başlayacak. 
6 Eylül Pazartesi: İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca, halk oylamasında görev alacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verilmesine başlanacak. Halk oylaması araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve sandık kurulları göreve hazır hale getirilecek. 
Herhangi bir nedenle dağıtılamadığı için ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilen seçmen bilgi kağıtları, oy verme gününde seçmenler tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.
7 Eylül Salı: Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen kütükleri kesinleştirilecek. 
11 Eylül Cumartesi: Propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.
12 Eylül Pazar: Halk oylaması yapılacak ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. 
Etiketler