Repo ihalesinde 9 milyar 150 milyon YTL teklif geldi, faiz % 18.63

YAYINLAMA
GÜNCELLEME