22 °C

Resmi Gazete

1 Aralık 2012 Tarihli ve 28484 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların Ön Cam Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/672/2010)

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011)

—  Motorlu Araçlarda Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/130/2012)

—  Motorlu Araçların Vites Değiştirme Göstergeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/65/2012)

—  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2012/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/72)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/73)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-13)

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  56 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmelerine Dair Karar

—  Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

—  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

—  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

—  Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/132, K: 2012/82 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/78, K: 2012/111 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/80, K: 2012/122 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/45, K: 2012/125 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/61, K: 2012/135 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap