21 °C

Resmi Gazete

30 Nisan 2013 Tarihli ve 28633 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR
6459   İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6460   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4635    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
—   Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
—   Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
—   Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
—   Askerî Hâkim Sicil Yönetmeliği
—   Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
—   Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—   2013 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 tarihli ve 2013/61 Sayılı Kararı
 
DÜZELTME      27/4/2013 Tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2013/4553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap