Resmî Gazete

SAYI: 28640

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


    

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR


2013/4591       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara ile Uluslararası Patates Merkezi Lima-Peru Arasında Düzenlenen Patates Islahı İçin Araştırma ve Eğitim Konularında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşma Muhtırasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2013/4593       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında "Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşma"ya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4594       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4604       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4607       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4609       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4610       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

—  Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

—  Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/5/2013 Tarihli ve 5306 Sayılı Kararı