16 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28649

Resmî Gazete

  

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4631  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle İletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4659  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4660  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4661  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/4663  Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4671  Türkiye Cumhuriyeti Tarafından, Mısır, Ürdün, Libya, Tunus, Fas ve Yemen’in Ekonomik Dönüşümünü Desteklemek Amacıyla, Dünya Bankası Bünyesinde Oluşturulan Geçiş Fonuna 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak Banka İle İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2013/4662  Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığı'nın, Personeli'nin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4624  Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4625  22/12/2005 Tarihli ve 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

2013/4626  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar

2013/4650  Van İli, Edremit İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4655  İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Vatan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4656  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4657  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4658  Bazı İllerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Temsilciliği Kurulması Hakkında Karar

2013/4665  Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

2013/4669  380 kV Tufanbeyli TES TM-Yeşilhisar TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4670  154 kV Doruk HES TM-Dereli HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4672  Erzurum İli Aşkale İlçesinde Kurulacak Olan Tuana Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4686  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4688  Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2013/4690  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4691  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4692  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/4693  Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4694  Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4695  İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4696  İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2013/4697  Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yenimahalle ve Küpçüler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–    Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

–    Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–    İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–    Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap