Resmî Gazete

SAYI: 28659

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


    

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/24)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/25)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/26)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/27)