11 °C

Resmî Gazete

Sayı:28934

Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARLARI

1056      Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
1057      İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ara Vermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
—  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/43, K: 2013/168 Sayılı Kararı

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.