9 °C

Resmî Gazete

Sayı: 28940

Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN

6529      Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5949     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu Arasında Yemen Ulusal Diyalog ve Anayasa Reformu Vakıf Fonuna İlişkin Standart İdari Düzenlemesinin Onaylanması Hakkında Karar
2014/6019    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 Başvuru Numaralı Kararı
 

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.