7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 28946

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-36 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2012/152 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2012/603 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2012/606 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2012/1051 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2012/1096 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2013/2069 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2013/3081 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 20/2/2014 Tarihli ve 2013/7204 Başvuru Numaralı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.