8 °C

Resmî Gazete

Sayı: 28954

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)
—  Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 28/5/2013 Tarihli ve E: 2013/55, K: 2013/67 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/46, K: 2013/140 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/119, K: 2013/141 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/64, K: 2013/142 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/63, K: 2013/163 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/67, K: 2013/164 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/68, K: 2013/165 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/103, K: 2014/7 Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.