14 °C

Resmî Gazete

Sayı:28975

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5920   Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2014/5921   Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2014/5922   Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2014/5925   Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2014/5926  Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2014/5927   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2014/5928   Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 26/3/2014 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—   Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—   Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—   D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)
—   UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/7)
—   Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)
—   Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 21/2/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/1 Sayılı Kararı
—   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
 
DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap