15 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28987

Resmî Gazete


    

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5887     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Karar

2014/5906     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2014/5995     Erzurum-Narman I. Merhale (DAP) Projesi Kapsamındaki Narman-Şehitler Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5996     Sinop-Karasu Projesi Kapsamındaki Karasu Ovası Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6028     İstanbul’da Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında 13/8/2012 Tarihli ve 2012/3573 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2014/6034     Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Geneyik Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/6038     154 kV Elazığ 2-Tunceli Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6039     İzmir İlinde Tesis Edilecek Elektrik Dağıtım Tesislerinin Kurulabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6040     154 kV K.Kapasitör-Talas Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6042     506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar veya Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçileri ile Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar

2014/6043     Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi ve Bedirkent Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/6044     Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/6082     154 kV Akyurt Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6083     154 kV Ahlat Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

—     Küspe Normları (Tebliğ No: 2004/17)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/12)

—     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/4/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı

—     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/4/2014 Tarihli ve 2014/25 Sayılı Kararı

—     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/4/2014 Tarihli ve 2014/26 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/6/2013 Tarihli ve 5400 Sayılı Kararı

—     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/4/2014 Tarihli ve 5816 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—     Anayasa Mahkemesinin 25/4/2014 Tarihli ve 2014/5559 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap