9 °C

Resmî Gazete

Sayı: 28996

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5960     154 kV Kırşehir TM (Yeni) İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/5962     Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar
2014/5965     154 kV Keban Şalt 2-Malorsa Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6228     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2014/6248     Mersin İlinde Tesis Edilecek Elmalı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6249     Kars İlinde Tesis Edilecek Karakurt Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6257     Giresun İli, Bulancak İlçesinde Kurulacak Tokmadin Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6258     İzmir İlinde Kurulacak Ödemiş Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6272     Manisa İlinde Tesis Edilecek Soma Kolin Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6303     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2014/6318     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
 
İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—   Zonguldak İli Kilimli İlçesi Merkez Bucağı Köroğlu Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—   Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—   Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
—   Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/25)
—   2014 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—   2014 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—   Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/10)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/1034 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/1780 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/2379 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/2844 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/3442 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/6314 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/6572 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/7322 Başvuru Numaralı Kararı
 
DÜZELTME     21/3/2014 Tarihli ve 2014/6282 Sayılı Kararnameye ekli “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” ile İlgili
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.