18 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29054

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6508 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Myanmar Yardım Katkısı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2014/6510  Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği
—  Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Murat Hüdavendigar Üniversitesi Ana Yönetmeliği
—  Murat Hüdavendigar Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Murat Hüdavendigar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Murat Hüdavendigar Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
 
KURUL KARARI

—  Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı (2013-2017)’nda Yapılan Revizyon ile İlgili Karar
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  10 Ağustos 2014 Pazar Günü, İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde İkinci Oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi Nedeniyle Aday Gösterilenlere İlişkin “Geçici Aday Listesi” Hakkında Karar
 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.