9 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29057

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

2014/6575 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik
—  Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2013/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2014/7)
—  Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2014/24)
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/16)
—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 29/6/2014 Tarihli ve 3091 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge
—  Yüksek Seçim Kurulunun 10/7/2014 Tarihli ve 3227 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.