13 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29058

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI

1068      Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6539    Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6341    Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya Benzeri İşaret Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini Taşıyan Tütün ve Alkol Ürünleri Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar
2014/6544    Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
—   Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik
—   Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—   Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
—   Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2013 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ
—   Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/7/2014 Tarihli ve 5941 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.