14 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29061

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARI

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)
—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
—  2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Liste
—  2014 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.