10 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29064

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Murat Hüdavendigar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van ve Çevresi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-18)
—  ERA Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-19)
—  BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-20)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2012/1205 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2012/1269 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/731 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/1568 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/2294 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/3054 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 Tarihli ve 2013/3240 Başvuru Numaralı Kararı
 
DÜZELTME   Anayasa Mahkemesinin 8/5/2014 tarihli ve 2013/5356 Başvuru Numaralı Kararı ile İlgili

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.