8 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29068

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27)
—  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)
—  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)
—  İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı Kararı
 
KURUL KARARI

—  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.