12 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29070

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6549    Manisa İli, Soma İlçesinde Yürütülmekte Olan Madencilik Faaliyetleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür  İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6555     Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen Geliştirme Ödeneği Hakkındaki 6/12/2011 Tarihli ve 2011/2518 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına 14/7/2015 Tarihine Kadar Devam Olunması Hakkında Karar

2014/6557    2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “GAP Eylem Planı Projeleri (GAP)” Kapsamındaki Bahçe-Nurdağı Varyantının Yapımı Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6581    İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hüsambey Mahallesinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

2014/6590    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
ATAMA KARARI

2014/6591     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Şenol GÖKA’nın Atanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

— SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/28)
—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)
— İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.