10 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29079

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TÜZÜK

2014/6603   Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6645  Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerinde Bulunan ve Tamamının veya Bir Kısım Paylarının Mülkiyetleri Hazineye Ait Olan Bazı Taşınmazların Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Tahsislerinin Kaldırılmasına İlişkin Karar
2014/6700  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

2014/6643   Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 1/8/2014 Tarihli ve 3486 Sayılı Kararı

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.