13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29089

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
GÖREVLENDİRME KARARLARI

—   Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar
—   Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ’nin Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar
—   Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer BİLİR’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar
—   Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray SAVRUN’un Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar
—   Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk EMİR’in Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar
—   Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAMASTI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar
—   Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN’un Görevlendirilmesi Hakkında Karar
 
İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—   Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün Aynı İlin Eruh İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
—   Siirt İli Pervari İlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün Aynı İlin Eruh İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—   Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—   Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (No: 2014/31)
—   Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (No: 2014/32)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay 4. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.