6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29100

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6716    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İl Müdürlüklerine Bağlı Olarak 43 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2014/6722    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6724    Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatına Bağlı Olarak Antalya ve İzmir İllerinde Temsilcilik Açılması Hakkında Karar
2014/6725    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6728    Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması ile Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

2014/6726    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi-New York Eyalet Üniversitesi (Suny) Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim-Öğretimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
KURUL KARARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 22/8/2014 Tarihli ve 3830 Sayılı Kararı ve Eki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Seçim Takvimi ve Genelge

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.