14 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29101

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)
—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)
—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)
—  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/78 Sayılı Kararı
 
KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 5975 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.