26 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29108

Resmî Gazete


MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
KURULUŞUN BAĞLI OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

—  Başbakanlığa Bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın İçişleri Bakanlığına Bağlanmasına Dair Tezkere
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6733   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
ATAMA KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ

—  Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/34)
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap