23 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29111

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği
—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ
—  Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
—  Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
 
KURUL KARARI

—  Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 8164 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2012/1052 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2013/8975 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/3895 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/11268 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/11368 Başvuru Numaralı Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap