16 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29116

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6736     Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6739     Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
—  Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 5194 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2013/614 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/782 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/1123 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/252 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/1752 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/2263 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/2695 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/3063 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/6428 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/6712 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/6862 Başvuru Numaralı Kararı
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap