23 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29121

Resmî Gazete

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararı

2014/6780       Vali Atamaları Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği