8 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29136

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6782     Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Kavaklı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6783     154 kV Tek Devre 1272 MCM İletkenli ~36,5 km, 99 Adet Direkli, Söke-Akbük Enerji İletim Hattı Yapım İşinde Sözleşme Bedelinin %39,95’i Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar
2014/6786     Bazı İllerde İnşa Edilecek Hidroelektrik, Rüzgâr Enerjisi ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6788     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2014/6811    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6815    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6833    Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Kapsamında Yürütülecek Çalışmalara İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

2014/6796   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—  Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
TEBLİĞLER

—   Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)
—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—   Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)
—   Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)
—   Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)
—   Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1108 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1184 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/1648 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2738 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/3253 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/5274 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1105 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/1326 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/4495 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/328 Başvuru Numaralı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.