17 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29169

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6891   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6886   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2014/6912   Uygulama Alanı ve Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda Yapılan Çalışmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait İşlem ve Hizmetlere İlişkin Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
2014/6929   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
GÖREVLENDİRME KARARI

—  Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah GÖKTAŞ’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2014/44)
 
YÖNETMELİK

—  Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/82)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2014 Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/17 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.