7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29189

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ

—  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/58)
 
KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5290 Sayılı Kararı
—  Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 21/11/2014 Tarihli ve 2014/10 Sayılı Kararı
—  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.