12 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29201

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2014/64)
 
ATAMA KARARLARI

—  Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Arif KARADEMİR’in Atanması Hakkında Karar (No: 2014/65)
—  Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/66)
—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammet İhsan KARAMAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2014/67)
—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Galip AKHAN’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/68)
—  Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/69)
—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/70)
 
GÖREVLENDİRME KARARI

—  Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah GÖKTAŞ’ın Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2014/71)
 
YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği
—  Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/88)
—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8)
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-73 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-74 Sayılı Kararı
—   Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.