13 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29208

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİK

—  Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/89)
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/41)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/117 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/118 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/103, K: 2013/105 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/10, K: 2013/130 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2012/543 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2012/731 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2012/827 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2012/1036 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2013/997 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2013/4186 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2013/4454 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2013/5996 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2014 Tarihli ve 2014/7204 Başvuru Numaralı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.