8 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29209

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6999    Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği” Programı’na (COSME) (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/7025    Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar
 
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 674)
 
DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 675)
 
YÖNETMELİKLER

—  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/119 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/121 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-75 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-76 Sayılı Kararı
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.