8 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29213

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  TS 11939/T3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/10)
—  2014 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
—  2014 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
—  2014 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
—  2014 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.