12 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29215

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7013  Dışişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2014/7035    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2014/7054  Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Bunlara Bağlı Olarak Şube Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—   Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—   Reklam Konseyi Yönetmeliği
—   Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2014/11)
—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/93)
—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/94)
—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/95)
—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ
—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/1 Sayılı Kararı
—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı
—   Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8614 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/99, K: 2014/61 Sayılı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 25/9/2014 Tarihli ve E: 2014/7 (Değişik İşler), K: 2014/9 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.