9 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29217

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/7055  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6922  Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-700 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapımı Devam Eden Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisi İçin İhtiyaç Duyulan Kuyuların Açılabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7004  İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Sınırları İçerisinde Gerçekleştirilecek Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi D-100 Karayolu Arası Yol Kavşak Uygulama İmar Planı Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7020  Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2014/7023  154 kV Çamlıyayla Havza-Kadıncık 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7032  154 kV (Bursa DGKÇS-Bursa SAN) Brş.N-Demirtaş EİH Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7033  154 kV Selçuk GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7044  380 kV Bornova 380 GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7045  380 kV (Zetes-Amasra) Brş.N-Bartın 380 OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7046  154 kV Alaşehir JES TM-Alaşehir JES Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/7047  154 kV (Varsak-Serik) Brş.N.-Belek Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI

—    Danıştay Üyeliğine, İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet SARAÇ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/84)
—    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 712)
 
YÖNETMELİKLER

—    Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—    Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—    Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—    2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
—    2015 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/40)
—    Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (No: 2014/59)
—    5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
—    Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-78 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.