14 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29218

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7021   Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice, İkizce ve Şahinler Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2014/7022   Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Onbirnisan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2014/7034   İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan Mahallelerinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar
2014/7042   Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait (TGB-2) Numaralı Alanın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
 
ATAMA KARARI

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/96)
—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-30)
—  Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
—  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
—  Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
—  Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
—  Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
—  Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
—  Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
—  Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1)
—  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/2)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.