6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29221

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Yönetmelik
—  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—  Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği
—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)
—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)
—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)
—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)
—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)
—  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)
 
KURUL KARARLARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/41] Sayılı Kararı
—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.