24 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29307

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—  Hükümlü Mustafa AKCANLI’nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2015/15)
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği
—  İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap