17 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29319

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN

6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
TBMM KARARLARI

1085  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1086  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1087  Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1090  Sayıştayda Boş Bulunan Yedi Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1091  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Kalkınma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği
—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 50)
—  Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51)
 
KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/4/2015 Tarihli ve 6256 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/64, K: 2014/140 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/113, K: 2014/174 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/100, K: 2015/6 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/131, K: 2015/11 Sayılı Kararı
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 29/3/2015 Tarihli ve 473 Sayılı Kararı
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap