18 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29320

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLAR
I

2015/7495   2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
2015/7496   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2015/7497   Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Üsküdar Üniversitesi Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar