7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29328

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7490    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7529    Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılması Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
2015/7531    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

2015/7528    Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik
––  Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   TS EN ISO 8674 Altıköşe Kalın Somunlar (Stil 2)-Metrik İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (ISO 8674: 2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/2)
––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/39)
––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/40)
––  Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-09)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-09)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/434 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/2264 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/3954 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/6217 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/7146 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/9817 Başvuru Numaralı Kararı

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.