25 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29333

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİK

—  Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-22 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-23 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı