20 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29340

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR

6647     Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6653     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7421   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma ve Anlaşma’ya Dair Beyanımızı İçeren Mektup’un Onaylanması Hakkında Karar
2015/7519   Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/44)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/45)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-27 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-28 Sayılı Kararı